Årsmøte for 2015

 

17. mars 2016 og ekstraordinært årsmøte 24. april 2016

Protokollene...

Årsberetning...

Innkalling nr 1...

Innkalling nr 2...

(c) Ringsaker Danseklubb, Øvermarka 24c, 2320 Furnes   -   post@ringsakerdanseklubb.no