(c) Ringsaker Danseklubb, Øvermarka 24c, 2320 Furnes   -   post@dansekroken.no