Sommeravslutning

Her kommer informasjon om årets sommeravslutning, når det nærmer seg.

(c) Ringsaker Danseklubb, Øvermarka 24c, 2320 Furnes   -   post@ringsakerdanseklubb.no